Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 2813600 - 210 2846500

Προσωπικά Δεδομένα & Περιαγωγή

To ecooikia στα πλαίσια της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων του κάθε χρήστη, έχει μεριμνήσει για την ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας ecooikia.gr και την συμμόρφωση αυτής με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (General Data Protection Regulation), που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορά την συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο GDPR έχει τεθεί σε ισχύ από την 25η Μαΐου 2018, και ενσωματώνει παλιότερες οδηγίες και κανονισμούς (π.χ. Προστασία Δεδομένων 45/2001/ΕΕ).

 

Η πηγή καταγραφής προσωπικών στοιχείων της ιστοσελίδας μας βρίσκεται στην σελίδα επικοινωνίας υπό μορφή φόρμας στην οποία ο χρήστης παραθέτει τα στοιχεία του για την αποστολή μηνύματος προς την εταιρεία μας. Τα στοιχεία συλλέγονται με σκοπό την δυνατότητα απάντησης της εταιρείας μας προς τον αποστολέα του μηνύματος. Ακολουθεί αναλυτικός κατάλογος των προσωπικών δεδομένων που αποθηκεύονται:

 

Προσωπικά Στοιχεία Σκοπός Καταγραφής
Ονοματεπώνυμο Δημιουργία Καταχώρισης Χρήστη
E-mail Δυνατότητα Επικοινωνίας
Τηλέφωνο Δυνατότητα Επικοινωνίας
Περιοχή Στατιστικό Στοιχείο

 

Η εταιρεία μας δεν προβαίνει επ’ ουδενί λόγω και σε καμία περίπτωση στην περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων, ούτε στην αποστολή τους ή τον διαμοιρασμό τους σε τρίτους είτε αποτελούν φυσικά πρόσωπα είτε οργανισμοί ή εταιρείες.

Κάθε χρήστης έχει την δυνατότητα μέσω αποστολής μηνύματος στο info@ecooikia.gr να ζητήσει την διόρθωση ή πλήρης διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων ανά πάσα στιγμή.

Cookies

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη λειτουργία της και την ορθή περιαγωγή των χρηστών που την επισκέπτονται. Συγκεκριμένα η ιστοσελίδα μας καταγράφει την είσοδο ενός χρήστη, στον ιστότοπο μας για την παρατήρηση των κινήσεων του εντός της με σκοπό την δημιουργία στατιστικών στοιχείων για την συνολική κινητικότητα χρηστών. Τα στοιχεία αυτά δεν χρησιμοποιούνται ούτε επεξεργάζονται πέραν της δημιουργίας στατιστικών και δεν διαμοιράζονται σε τρίτους είτε αποτελούν φυσικά πρόσωπα είτε οργανισμοί ή εταιρείες. Κατά την είσοδο ενός χρήστη, υπάρχει ενημερωτικό παράθυρο της ύπαρξης των cookies και αποδοχής αυτών.

ΕΣΠΑ