Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 2813600 - 210 2846500

ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ

Εξωτερική Θερμομόνωση & Τοποθέτηση Κουφωμάτων Σε Πολυκατοικία Στον Καρέα

Read more
Εξωτερική Θερμομόνωση & Τοποθέτηση Κουφωμάτων Σε Πολυκατοικία Στον Καρέα

Τοποθέτηση Συστήματος Θερμομόνωσης Σε Δώμα Πολυκατοικίας Στο Νέο Ηράκλειο

Read more
Τοποθέτηση Συστήματος Θερμομόνωσης Σε Δώμα Πολυκατοικίας Στο Νέο Ηράκλειο

Αντιρρηγματική προστασία κατοικίας στο Πόρτο Ράφτη

Λόγω της κοντινής απόστασης από τη θάλασσα, η κατοικία στο Πόρτο Ράφτη, παρουσίαζε εμφανή σημάδια φθοράς στους εξωτερικούς τοίχους από την υγρασία.

Read more
Αντιρρηγματική προστασία κατοικίας στο Πόρτο Ράφτη

Εξωτερική Θερμομόνωση Σε Κατοικία Στο Πόρτο Ράφτη

Στην κατοικία που βρίσκεται στο Πόρτο Ράφτη, έγινε τοποθέτηση συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης με γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη και σιλικονούχο σοβά.

Read more
Εξωτερική Θερμομόνωση Σε Κατοικία Στο Πόρτο Ράφτη
ΕΣΠΑ