Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 2813600 - 210 2846500
  • Η Εξειδίκευση και η τεχνογνωσία που διαθέτουμε μας επιτρέπει να σχεδιάζουμε και να κατασκευάζουμε κατοικίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες του κάθε πελάτη.

  • Αναλαμβάνουμε την μελέτη και κατασκευή απο την αρχή μέχρι το τέλος του έργου. Επιδιώκουμε και προσφέρουμε στους πελάτες μας μοναδικές λύσεις εναρμονισμένες με το χρονοδιάγραμμα και τον οικονομικό προυπολογισμό του κάθε έργου.

  • Επιβλεπουμε την κάθε φάση του έργου και φροντίζουμε για τη φυσική ροή των εργασιών εντός του χρονοδιαγράμματος.

Κατασκευή Κατοικιών

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στις εξής κατηγορίες έργων :

Η Εξειδίκευση και η τεχνογνωσία που διαθέτουμε μας επιτρέπει να σχεδιάζουμε και να κατασκευάζουμε κατοικίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες του κάθε πελάτη.

Αναλαμβάνουμε την μελέτη και κατασκευή απο την αρχή μέχρι το τέλος του έργου.

Επιδιώκουμε και προσφέρουμε στους πελάτες μας μοναδικές λύσεις εναρμονισμένες με το χρονοδιάγραμμα και τον οικονομικό προυπολογισμό του κάθε έργου.

Επιβλεπουμε την κάθε φάση του έργου και φροντίζουμε για τη φυσική ροή των εργασιών εντός του χρονοδιαγράμματος.

Ενισχύσεις- Επισκευές

Το οπλισμένο σκυρόδεμα ως βασικό δομικό στοιχείο του κτιρίου δεν έχει απεριόριστο χρόνο ζωής. Η φυσική γήραση, οι κλιματικες συνθήκες ή κάποιο ζημιογόνο γεγονός όπως σεισμός, καθίζηση, φωτιά κλπ. Προκαλούν φθορές στον σκελετό του κτιρίου. Οι ζημιές αυτές δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για την διάβρωση του οπλισμού, θέτουν σε κίνδυνο τη στατική επάρκεια του κτιρίου και αλλοιώνουν την αισθητική του εμφάνιση.

Η Eco Οικία μέσα απο δοκιμασμένες μεθόδους, παρέχει ολοκληρωμένες τεχνικά λύσεις, που αφορούν αναστηλωτικές εργασίες και επισκευές, όπως και ενισχύσεις υφισταμένων κτιρίων.

Η Εταιρεία είναι σε θέση να εφαρμόσει ένα σύνολο προηγμένων τεχνικών ενισχύσεων και μεθόδων προστασίας του σκυροδέματος όπως :

  • Τσιμεντενέσεις
  • Ρητινέσεις
  • Εφαρμογή Συνθέτων Υλικών FRPs
  • Εκτοξευόμενο Σκυρόδεμα (Gunite)
  • Χαλύβδινα Ελάσματα –(Beton Plaque)
  • Αναστολείς Διάβρωσης Αέριας Φάσης
  • Ανοδική Γαλβανική Προστασία

Επικοινωνήστε μαζί μας.

Ελάτε να βρούμε την κατάλληλη λύση για την κατοικία σας!

ΕΣΠΑ