Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 2813600 - 210 2846500

Αντιρρηγματική προστασία κατοικίας στο Πόρτο Ράφτη

Λόγω της κοντινής απόστασης από τη θάλασσα, η κατοικία στο Πόρτο Ράφτη, παρουσίαζε εμφανή σημάδια φθοράς στους εξωτερικούς τοίχους από την υγρασία. Η λύση που δόθηκε ήταν η εφαρμογή συστήματος αντιρρηγματικής προστασίας με τελική επιφάνεια σιλικονούχο σοβά, ο οποίος παρουσιάζει μεγάλες μηχανικές αντοχές έναντι της υγρασίας και μεγάλη αντοχή σε μύκητες,άλγη και βιολογικούς ρύπους.

 

Έτος: 2019
Τοποθεσία: Πόρτο Ράφτη
ΕΣΠΑ